Werken, leren, eten, vergaderen. Het gebeurt vaak in ruimtes waar veel mensen bij elkaar zijn. In deze ruimtes heeft de luchtkwaliteit het zwaar te verduren. De CO2 die we gezamenlijk uitademen is daar een grote oorzaak van. 

Hoofdpijn, minder concentratie en vermoeidheid, allemaal klachten die ontstaan bij slechte ventilatie.

 

Over het ventileren bestaan nogal wat misverstanden. Veel mensen denken dat een tijdje het raam open zetten voldoende is. Dat is niet juist.  Na een half uurtje is de frisse lucht verdwenen en hopen vocht en bepaalde stoffen zich op. 

Het is beter om te zorgen voor een constante ventilatie.

 

In iedere gebouw wordt geademd, ook in kantoren. Soms  wordt er ook gekookt en gedoucht. Om een gezond klimaat voor uw werknemers en uzelf te kunnen garanderen, is goede ventilatie belangrijk.

Aanvoer van verse lucht is continu nodig want de aanwezige personen, planten en eventuele huisdieren hebben zuurstof nodig. De luchtverbruikers geven ook onder meer kooldioxide en waterdamp af, dus afvoer is net zo belangrijk.

 

Energieverbruik

Of u het nu bekijkt vanuit het  standpunt van de gebruiker, de  overheid of het milieu. Energie besparen is in ieders belang. Zeker als het gaat over een belangrijke, continu draaiende energieverbruiker, zoals een ventilatiesysteem. 

 

Eind jaren ’90 is de gelijkstroom geïntroduceerd. Een kostbare techniek, maar wel een belangrijke verbetering, gezien het hoge elektrisch rendement van een gelijkstroommotor, waartdoor ook op ventilatie een enoerm besparing te behalen is.

UIt ervaring weten wij dat in kantoren dit zelfs binnen drie jaar de investering als is terugverdiend.