Ketels voor zakelijke doeleinden moeten anders worden bekeken dan in een woonhuis. Hier spelen veel factoren een rol, waardoor maatwerk noodzakelijk is. 

 

Aceve heeft een Scios opgeleide monteur in dienst, dat geeft u zekerheid dat de installatie voor wat betreft veiligheid, milieu, energieverbruik en bedrijfszekerheid in optimale conditie blijft. Zo kan de installatie-eigenaar met de rapportage van de werkzaamheden aantonen, dat hij zijn installatie op verantwoorde wijze laat inspecteren en onderhouden.

Voor stookinstallaties is dit van belang, omdat vanuit de Milieuwet een periodieke keuring van stookinstallaties, inclusief de brandstoftoevoerleiding, verplicht wordt gesteld, alsmede een meting van de emissiewaarden in de verbrandingsgassen van de stookinstallatie.

De inspectie en meting mag alleen worden uitgevoerd door een bedrijf dat in het bezit is van een SCIOS-certificaat. Dit is voorgeschreven in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft SCIOS een afmeldsysteem ontwikkeld, waarin de SCIOS-gecertificeerde bedrijven de uitgevoerde inspecties moeten afmelden. De Handhavers (lokale, regionale en provinciale milieudiensten) hebben inzage in dit systeem en kunnen zien bij welke bedrijven, inspecties, metingen en onderhoud aan de stookinstallaties zijn uitgevoerd en bij welke niet. De uitvoering van de handhaving (bedrijfsbezoek) wordt hierop afgestemd.

Voor meer informatie. Download de PDF

 

Gezien de hoge kosten van de certificering heeft Aceve ervoor gekozen wel te onderhouden, maar de inspecties uit te besteden aan een Scios gecertificeerd bedrijf. Wij hebben daar goede partners voor. Zo kunnen wij de kosten voor u laag houden.