*Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Wat is de AVG?

De AVG (algemene verordening gegevensbescherming) is de nieuwe privacywet die op 25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt.

 

Ten opzichte van de vorige wet zijn er een aantal belangrijke veranderingen.  Wij noemen er een paar:

  • Het moet helder zijn waarom de gegevens worden vastgelegd;
  • Aceve moet vastleggen en kunnen aantonen wat er met de gegevens gebeurt;
  • Aceve Totaalinstallateurs mag alleen die gegevens bewaren en vastleggen die nodig zijn;
  • De gegevens moeten beveiligd worden en blijven. Onbevoegden mogen niet bij de gegevens kunnen komen;
  • Aceve Totaallinstallateurs zal nimmer de gegevens van klanten delen met een externe partij tenzij dit met nadrukkelijke toestemming gebeurd en er vooraf een overeenkomst voor is afgesloten.

 

Opslaan van gegevens op de computer

Het is niet de bedoeling dat Aceve Totaalinstallateurs onbeperkt gegevens van klanten opslaat. 

Bestanden die worden gebruikt zijn beveiligd worden met een wachtwoord.

 

Vernietigen van persoonlijke gegevens

Als u geen gebruik meer wenst te maken van onze service, dan kunt u dit schriftelijk bij ons melden.

jHet adres met de daar aanweig apparatuur blijft bestaan.

Uw persoonlijke gegevens, zoals mailadressen en telefoonnummer zullen worden verwijderd.

 

Adres gegevens

Wij gebruiken uw adresgegevens om u te bezoeken in geval van het uitvoeren  van werkzaamheden en eventueel om de rekeningen per post naar u toe te kunnen sturen.

 

E-mail

Wij gebruik het e-mailadres om  u te informeren over een eventuele bevesitiging van een afspraak, of om u te herinneren aan aan een afspraak.

Ook kan het e-mailadres gebruikt worden om de digitale rekening aan je te versturen.

Het e-mailadres zal nooit zonder uw toestemming aan derden worden gegeven.

 

Telefoonnummer

Uw telefoonnummer wordt gebruikt om u snel te informeren over verandering van afspraken op korte termijn of om met u een afspraak te plannen voor uitvoering van werkzaamheden.

 

Datalek

Mocht het gebeuren dat de persoonsgegevens toch op een verkeerde plaats terecht zijn gekomen dan is er sprake van een datalek. Een datalek moet direct worden geregistreerd. Over het datalek moeten de direct-betrokkenen worden geïnformeerd.