Wanneer uw schoolgebouw uit één of enkele gebouwen bestaat is is het verstandig om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen en een begroting voor meerdere jaren.
Vanaf 2006 zijn schoolbesturen genoodzaakt om zelf het onderhoud van het schoolgebouw in kaart te brengen. 

Uiteraard kunnen wij samen met  u het meerjarenonderhoudsplan van uw schoolgebouw opstellen. 

Werken in een school is duidelijk anders dan voor een bedrijf. We hebben te maken met de veiligheid van de kinderen en er worden lessen gegeven in lokalen, waardoor er niet zomaar op ieder willekeurig moment van de dag gewerkt kan worden.

Een van de belangrijke punten op een school is ventilatie. Dit hebben wij ondergebracht bij het schoolventilatie.

Aceve voert vaak in de schoolvakantie werkzaamheden uit, zodat de school hier de minste hinder van ondervindt. En als het nodig is, dan doen we dat na schooltijd of in het weekend.

 

Voor ouders is van belang dat de medewerkers die komen werken betrouwbaar zijn. Kinderen zijn een kostbaar bezit.

 

Ook voor een school is een Totaalinstallateur prettig. Een telefoonnummer voor alle problemen die voorkomen op een school en het wordt geregeld. Ontzorgen is ook hier het sleutelwoord en dat doen wij graag.