U beseft waarschijnlijk goed dat goede woningventilatie bijdraagt aan onze gezondheid en ons woongenot. De eenzijdige aandacht voor energiebesparende maatregelen van de afgelopen decennia (denk aan woningisolatie) is ten koste gegaan van de ventilerende eigenschappen van woningen. Hierdoor is het aantal mensen met astma en andere allergische kwalen in dezelfde periode fors toegenomen. Alleen al om deze reden kan een woning niet zonder doeltreffende ventilatie. Gelukkig is er de laatste jaren dan ook steeds meer aandacht voor dit ‘verfrissende’ onderwerp.  

 

Vandaag de dag staan ons tal van doeltreffende ventilatie-oplossingen ten dienst : apparaten en zelfs complete systemen die het klimaat in huis tot op een ‘luchtdeeltje’ nauwkeurig kunnen regelen. Voor wie eenmaal gewend is aan zijn/haar perfect geventileerde woning is er geen weg meer terug. Pas dan beseft men wat men al die tijd aan wooncomfort heeft gemist.

 

Het principe van een centraal mechanisch ventilatiesysteem laat zich eenvoudig uitleggen. Het systeem bestaat uit een centrale ventilator en enkele ronde of rechthoekige (in het beton gestorte) kanalen die uitkomen in ventilatieroosters in de keuken, badkamer en toilet. Tevens bevat elk vertrek één of meer openingen voor de toevoer van verse lucht, meestal een rooster in het raamkozijn. Echt goede systemen zorgen voor een optimale luchtverversing met een zo min mogelijk warmteverlies en zo laag mogelijke stroomkosten. Er zijn zelfs systemen met een warmterugwinning die maar liefst 95%(!) van de afgevoerde warmte opvangen en weer terug in de woning voeren. Het warmteverlies is bij deze systemen dus vrijwel te verwaarlozen.

 

Let op: Met uitzondering van gebalanceerde systemen voeren mechanische ventilatiesystemen de binnen lucht alleen maar af. De aanvoer van verse buitenlucht is echter minstens zo belangrijk. Sluit de ventilatieroosters in de buitenmuren en/of raamkozijnen daarom nooit helemaal af, ook niet in de winter.

 

Waar nieuwbouwwoningen standaard voldoen aan de wettelijke ventilatie-eisen, is dat bij veel oudere woningen niet het geval. Het verdient dan ook aanbeveling om na te (laten) gaan of de ventilatie voldoet aan moderne maatstaven als het gaat om comfort, gezondheid en energieverbruik. Veel oudere woningen zijn immers in de loop der jaren verbouwd, geïsoleerd en tochtdicht gemaakt, zonder dat de ventilatie aan die nieuwe situatie is aangepast. Met een onfris en ongezond binnenklimaat als voor de hand liggend gevolg.

 

In hoeverre u de mechanische ventilatie in uw woning kunt aanpassen aan de eisen deze tijd, is een kwestie van budget en mogelijkheden. Welke type voor u het beste is, kunnen wij alleen aangeven als wij de situatie hebben bekeken.

 

Installatie en onderhoud

Ventilatiesystemen vergen onderhoud.  Ze moeten om de zoveel tijd 

worden nagekeken en gereinigd en soms moeten er ook onderdelen

 

vervangen.  Bij het installeren dient daar rekening mee gehouden te worden.

De ventilator en andere onderhoudsgevoelige onderdelen moeten makkelijk

bereikbaar zijn.  De aan- en afvoerleidingen bevinden zich niet of zo min mogelijk

bij bochten. De ventilatormotor is slijtagegevoelig en kan op den duur slechter

(en lawaaierig) gaan werken.

 

Laat de ventilatie-installatie om de paar jaar nakijken en onderhouden.  

 

Op uw gezondheid !