Een cv-ketel of combiketel is verwarming, maar ook radiatoren, vloerverwarming en zelfs airconditioners kunnen verwarmen. Dan is er ook nog luchtverwarming of stadsverwarming.

 

Driekwart van het gasverbruik in een huishouden gaat naar verwarming. Het verbranden van dat gas draagt bij aan klimaatverandering en luchtvervuiling: De verwarming is verantwoordelijk voor bijna de helft van de CO2-uitstoot door gas- en elektriciteitsverbruik van Nederlandse huishoudens. Een efficiëntere installatie, goed en zuinig omgaan met de verwarming, verminderen de milieubelasting en verlagen de energierekening. Het zorgt ook voor minder gezondheidsrisico's en meer veiligheid in huis. 

 

Een van de dingen die vaak niet wordt gedaan bij de aanschaf van een nieuwe verwarming is het inregelen van de installatie. Als dat goed gedaan moet worden is het een tijdrovend karwei en kost even wat geld.

Dat geld bespaart u zeker weer terug. Globaal is met de HR-combi ketel ca 30% te besparen als de installatie goed is ingeregeld.

Voor meer info is het verstandig de tijd te nemen hier naar te kijken. Danfoss legt u hier uit wat het belang is van inregelen.

 Na het waterzijdig inregelen zijn de storingen en onderhoudskosten lager door lagere watertemperaturen en minder draaiuren. Tevens stijgt het comfort doordat men de warmte daar kan brengen waar deze gewenst is, niet te weinig maar ook niet te veel. 

  

Door in de leiding tussen ketel en afgiftesysteem, afhankelijk van de situatie, een of meer inregelafsluiters met meetnippels te plaatsen is het inregelen van radiatoren of vloerverwarming perfect te doen. Deze afsluiters hebben regelvoorzieningen voor de volumestroom. Zo kun je echt de waterhoeveelheid meten en regelen. In de utiliteit zijn inregelafsluiters voor (groepen) radiatoren en vloerverwarming al heel gewoon. In woningen is men nog niet zover. Toch is het ook daar zeer gewenst. 

 

Een cv-ketel vervangen is ook maatwerk. Afhankelijk van de samenstelling van uw gezin, de wensen in de badkamer en de capaciteit is het van groot belang daarbij de goede ketel. te kiezen.